Tööstusmäärded

MÄÄRDED MOODUSTAVAD VÄGA TÄHTSA OSA TÖÖSTUSMÄÄRDEAINETEST

MÄÄRDE EELISED

Määretel on palju eeliseid, mida õlil ei ole:

• tänu oma konsistentsile püsib määrderasv määritavas kohas ega valgu välja ka seadme peatamisel,
• seetõttu kaitseb ta pindasid rooste ja korrosiooni eest ka siis, kui seade ei tööta,
• määrde abil saab tihendada ja takistada mustuse pääsemist määritavasse objekti,
• koostised on lihtsamad kui määrdeõli kasutamisel.

Probleemiks on asjaolu, et määrde abil ei saa jahutada (määritava objekti temperatuuri alandada). Määret ei ole soovitatav kasutada ka juhul, kui pöörlemissagedus on väga suur.

MÄÄRETE KOOSTIS

Määrete komponendid on:

• baasõli, mis moodustab suurema osa määrde koostisest ja on aluseks määrimisomadustele,
• tihkesti, mis seob õli,
• manused, mille abil rõhutatakse soovitud omadusi.
Tihkestit on valmis määrdes 5…15 %, ülejäänud osa moodustavad õli ja manused.

Baasõli valitakse vastavalt kasutusotstarbele. Ta võib olla hea kuumuskindlusega või hea voolavusega külma korral. Baasõli on vedel või paks sõltuvalt sellest, kas määre peab olema kergesti pumbatav või taluma rasket löökkoormust või vastama mõlemale nõudele. Määrdeid liigitatakse tavaliselt tihkestitüübi järgi. Tihkestitüüpe on mitu: tavaliselt on tegemist metalliseepidega (liitium, kaltsium, naatrium) ja mõnikord ka anorgaaniliste (savil baseeruvad) või orgaaniliste tihkestitega. Tihkestitel on üpris erinevad omadused:

• Savitihkestid taluvad väga hästi kuumust, ei voola ja on ka suurepärase veekindlusega.
• Kaltsiumtihkestid taluvad hästi vett ja isegi happeid, nende kuumuskindlus on vilets, kuid külmas on nad pehmed.
• Naatriumtihkestid on tänu oma vastupidavusele sobivad käigukastimäärdeks, kuid nad ei talu vett.
• Kõige levinum universaalmäärete tihkesti on liitiumseep, mis talub kuumust, vett ja külma. Valdav osa määretest sisaldab liitiumi.
• Veelgi laiemad temperatuuripiirid saadakse liitium-kompleksmääretega.
Tihkesteid võib omavahel ka kombineerida, mis annab määrdele erinevate tihkestite omadusi.

Ülevaade määrdeid iseloomustavatest teguritest ja klassifi katsioonist on käesoleva trükise lõpus peatükis “Määrdeainetest”.ja US 21 CFR 178.3570 nõuetele.
MÄÄRDE VALIMINE

Määrde valimisel tuleb tähelepanu pöörata kolmele põhitegurile:
1. Baasõli viskoossus töötemperaturil peab olema peaaegu samal tasemel, kui õliga määrimise puhul. Sõltuvalt tüübist ja kogusest toetab tihkesti õli viskoossust u 20…50 %.
2. Määrde kõvadus (konsistents) mõjutab selle tihendusvõimet, püsivust objektis ja pumbatavust.
3. Tihkesti tüüp annab määrdele erinevaid omadusi.
Järgnevalt nõuandeid määrde valimiseks tihkesti ja segunevuse alusel:

MÄÄRDED (EKSPLUATATSIOONIOMADUSED TIHKESTITÜÜPIDE JÄRGI)

Shell_määrde_alus

POPULAARSEMATE MÄÄRETE SEGATAVUS TIHKESTI ALUSEL

Shell_määrde_alus_2
Manused, mida samas määrdes on väga erinevaid:
• kaitsevad rooste eest,
• parandavad rõhutaluvust,
• pikendavad kasutusiga (takistavad oksüdeerumist),
• parandavad kleepuvust,
• parandavad määrimisomadusi jne.