Ülekanded

ÜLEKANNETE ÕLI VALIMINE

HAMMASÜLEKANDED

Hammasülekannete areng on kulgenud aina väiksema suuruse/võimsuse suhte suunas. See tähendab suuremaid rõhke ja temperatuure. Nüüdisaegsed ülekanded projekteeritakse materjalide vastupidavuse piiril, seega võib ülekoormus hõlpsasti põhjustada rikke.

Määrimine õliga
Õli valimisel on aluseks ülekande valmistaja nõuded ja konkreetsed asjaolud. Õli valimisel talvel väljas kasutatavatele ülekannetele esitab meie kliima erinõudmisi.

Viskoossus
Õli viskoossuse valimiseks on palju üsna teoreetilisi meetodeid, mida hammasülekannete valmistajad lisaks kogemustele kasutavad. Üldist üheselt mõistetavat juhendit viskoossuse valimiseks on võimatu koostada. Mõned rusikareegli tasemel nõuanded on võimalik siiski esitada.

Silinderülekanded/viskoossus:
Min 20…40 mm²/s töötemperatuuril.
Max 1000…2000 mm²/s ringlusmäärimise käivitamisel.

Tiguülekanded/viskoossus:
Tiguülekannetes püütakse kasutada paksemaid õlisid kui silinderülekannetes. Samas ülekandes võivad olla mõlemad põhitüübid ja tuleb leida kompromiss, mille puhul määrdeaine omadused eriti esile tõusevad.

TALVETINGIMUSED

Ülekande käivitamine tugeva pakasega on probleem, millesse tuleb suhtuda tõsiselt. Peamised valikuvariandid:
1. Piisava voolavusega õli (kasutatakse aastaringseks kasutamiseks sobivat õli (näiteks sünteetilist) või tehakse sügisel ja kevadel õlivahetus).
2. Ülekanne/õli soojendatakse käivituskõlblikuks. Meie kliimatingimustes on uuemad õues kasutamiseks mõeldud ülekanded tavaliselt varustatud õli soojendavate küttetakistitega. Probleemiks on soojuse mittelevimine jäigas mittevoolavas õlis, kus takisti ja seda puudutava õli temperatuur pideval soojendamisel tõuseb, õli takisti pinnal tahmub ja osaliselt krakkuma hakkab. Praktikas on krakkumistulemused põhjustanud ülekannete plahvatusi. Küttetakisteid tuleb kasutada
läbimõeldult ja eriti tuleb vältida termostaadi reguleerimist maksimumile. Kui ülekanne on pärast käivitumist soojenenud, tuleb küttetakisti välja lülitada.

MÄÄRIMINE MÄÄRDEGA

Määrdega määrimist kasutatakse lahtistes ülekannetes, kus kiirused on väikesed, või kui tihendamine on probleem.
HAMMASÜLEKANNETE ÕLIDE KOORMUSTALUVUS

Masinaehituse ajaloo jooksul on seadmetootjad ja uurimisasutused loonud määrimise uurimiseks arvukalt katseseadmeid. Osa neist on laiemalt kasutusele jäänud. Järgnevalt mõne tuntuma katsemeetodi omavaheline võrdlus, neist FZG seade on tegelikult hammasrataste kulumist mõõtev. On tunnistatud FZG andmete head vastavust hammasülekannete praktilisele määrimisele. Raskuste (max 12) lisamisega koormatakse seal hammasülekannet kuni kulumise algamiseni.

ERINEVATE ÕLITESTIMISSEADMETE TULEMUSTE VASTANDAMINE

Shell_ülekande_tabel

FZG KOORMUSPINK

Shell_FZG_Koormuspink